Satış Sözleşmesi

UYARI: İlgili Yasa gereği, lütfen aşağıda yer alan sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz.

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda aşağıda yer alan satış sözleşmesini okuduklarını ve içeriğini onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.


Satış Sözleşmesi


İşbu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik" gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.


Madde - 1


SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı : SPGPrints Baskı Sistemleri Ticaret Limited Şirketi


Adres : 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Turaboğlu Sok. Sıtkı Bey Plaza No:2/1


K:5 D:18 Kozyatağı 34736 Kadıköy - İstanbul

 
Tel : +90 216 464 83 53


Fax : +90 216 464 83 57


E-Mail : info.turkey@spgprints.com


Madde - 2


ALICI BİLGİLERİ


SPGPrints Baskı Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Firmasının e-ticaret sitesi www.spgprintsshop.com 'a üye olup alışveriş yapan ALICI (Bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır).


Madde - 3


SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, internet sitemizde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, siparişin sonlandırıldığı andaki haliyle ALICI'ya teslim edilecektir.


Madde - 4


GENEL HÜKÜMLER


4.1 - ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Elektronik ortamda onay verilen tarih, aynı zamanda sözleşmenin tarihidir.


4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmayacak şekilde belirlenmiş bulunan ve teslimat koşullarında açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğunda olacaktır.


Bu hallerde ALICI'nın ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.


4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünün bedelini 3 işgünü içinde, başka bir yöntem ile ödemek veya ödemeyi yapmaz ise ürünü SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7 - SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI, 7 gün içinde ALICI'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


4.8 - ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI'ya, ALICI tarafından teslim alındığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. 7 günlük sürenin dolması halinde ise, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.


4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve www.spgprintsshop.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


Madde - 5


CAYMA HAKKI:


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.


Kullanıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.


Madde - 6


DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME:


Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar - ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.


İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


SÖZLEŞMENİN TEYİDİ


ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan, sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.spgprintsshop.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit onay vererek ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.